Čas od času dostávám otázku, jak se vlastně vytvoří model do simulátoru Aerofly. Napsal jsem proto tento stručný popis, podle kterého si můžete udělat představu, co tato problematika obnáší. Zvolený model lze vytvořit ve dvou programech, a to Metasequoia nebo AC3D. Já pracuji v programu Metasequoia. Na domovských stránkách získáte všechny informace o jednotlivých verzích programu. Tyto programy jsou základem pro stavbu modelu do simulátoru Aerofly. Vycházejí ze stejného principu a to je vytváření 3D modelů a jejich zbarvení pomocí textur. O těch se zmíním později. Je také možné model vytvořit v jiném programu a uložit jej do výměnného formátu. Jak Metasequoia, tak AC3D disponuje několika dalšími formáty, které lze importovat. Nejen na domovských stránkách těchto programů, ale i na jiných, můžete najít postupy jak vytvářet různé tvary, jak je upravit a jakým způsobem na ně nanést textury.


Nyní pár slov o texturách. Pod tímto pojmem si představujte samostatně vytvořené bitmapové obrázky, které obsahují vše, co chcete mít na modelu. Například barevné pruhy, barevné přechody, texty, zkrátka vše, co vám fantazie dovolí. Pro simulátor Aerofly se používají textury ve formátu "bmp", které po finální úpravě zkonvertujete souborem "af5-makemaps.exe". Zkonvertované bitmapy jsou poté převedeny do souborů s příponou "ttx". Tato pomůcka je zdarma na stránkách IPACS. Soubory se lépe načítají při výběru jednotlivých modelů.

Textury vytvářím v programu Inkscape. Tento program je i v češtině, velmi dobře se s ním pracuje a hlavně je zadarmo. Jedinou nevýhodou je jediný exportní formát "png". Je proto nutné výsledný soubor zkonvertovat do formátu "bmp" nějakým jiným prográmkem (na internetu jich najdete dost). Textury se ukládají zpravidla ve velikosti 256/256 pixelů, 512/512 pixelů nebo 1024/1024 pixelů a ve 24 bitové hloubce. Čím větší velikost, tím jsou textury ostřejší, což je důležité zejména u textu nebo malých detailů.


Po dokončení modelu následuje konverze do souborů, kterým simulátor rozumí. Na domovských stránkách Aerofly jsou v členské části ke stažení utility, kterými je možné zkonvertovat hotové modely do odpovídajících formátů "tgo" a "obj". Najdete je v sekci "Tools", kde se dostanete po řádné registraci. Pro program Metasequoia je to "mqo_to_afp.exe" a pro AC3D plugin "ac3d-plugin-v096.zip". Jakmile zkonvertujete soubory do patřičného formátu, přichází poslední část, a to zpracování konfiguračních souborů "tmg" a "tmd". V souboru "tmg" je kompletní sestava modelu. Struktura vychází z hlavních částí modelu, jako je např. trup. Jeho součástí je motor, kabina apod. Další částí může být křídlo, k němu se váže křidélko, klapky, popř. jiné části, které jste vytvořili. V souboru "tmd" jsou hodnoty těchto částí a spojovací body. Zde je možné nastavit jakou silou bude např. křídlo připojené k trupu, to samé platí pro výškovku, směrovku a podvozek. Nastavení těchto hodnot je ve stylu pokus chyba. Přesný postup nebo výpočet není, alespoň jsem ho zatím nikde nenašel. Tyto soubory nevytváříte od samého začátku, místo toho si najdete model, který se vašemu nejvíce podobá a použijete tyto. Nemusíte mít obavy z nějakého stereotypu letových vlastností, protože stejně budete měnit určité hodnoty. Ve výsledném efektu jsou nejdůležitější parametry samotného modelu a nastavení vlastností v modelovém editoru, které se po uložení hned promítnou v souboru "tmd". Pokud se tímto úspěšně prokoušete (většinou ne hned napoprvé, protože stačí chybička a model se nenačte), doladíte letové vlastnosti a můžete létat.


Závěrem už jen pár vět. Pokud se do takové stavby chcete doopravdy pustit, musíte počítat s poměrně značným časovým prostorem, zejména, pokud jste absolutní laik. Aktivní modelář spíše čas využije pro stavbu skutečného modelu, ale na druhou stranu, když se vám v simulátoru zobrazí vlastní model, je to velmi příjemný pocit. Tak, jako ve skutečnosti, čím víc budete trpěliví, tím hezčí a kvalitnější model vytvoříte.